Пакування 1L, 4L, 20L, 60L, 208L, 850KG

VENOL VENBLUE (ADBLUE)

Продукт VenBlue (AUS 32, водний розчин сечовини, 32,5%) призначений для застосування в якості додаткової робочої рідини в сучасних дизельних двигунах, в яких використовується технологія SCR (Cелективна Каталітична Нейтралізація). Використання технології SCR в двигунах важкої техніки необхідне для досягнення екологічних нормативів Евро 4 і Евро 5. Продукт VenBlue застосовується в системі SCR в якості реагента шляхом впорскування в потік відпрацьованих газів в результаті чого, в присутності каталізатора (пентаоксид ванадія) проходить хімічна реакція перетворення небезпечних оксидів азоту (NOx) в нешкідливі азот і воду.  До складу продукту VenBlue входить водний розчин сечовини, 32,5% та демінералізована вода 67,5%.

 

Таблиця продукту

Густина при 100 °С  (гр../см³,) 1,0870 – 1,0930
Показник заломлення світла при 20С° 1,3814 – 1,3843
Лужність у вигляді NH3 Max 0,2
Сечовина, % 86
Масова часта хімічних домішок, % 32,5 +/- 0,7